Vytváření souborů ve Photoshopu

Vytváření souborů ve Photoshopu

Chcete-li navrhnout své fotografické produkty ve Photoshopu, můžete si stáhnout šablony Photoshopu vytvořené speciálně pro každý produkt. Tyto šablony jsou navrženy s přesnými rozměry fotoproduktu a obsahují pokyny, které vám pomohou při navrhování. Soubory PDF pro každý produkt najdete v profesionální zóně příslušné kategorie. Nejprve vyberte produkt, který chcete v rámci dané kategorie navrhnout, a zobrazí se seznam dostupných formátů. Poté si můžete stáhnout požadovanou šablonu a začít navrhovat.

Fotokniha v tvrdých deskách PSD na webových stránkách

Soubory PSD

Všechny soubory PSD obsahují pokyny pro ořezání, které byste měli zohlednit při umisťování prvků do návrhu. Dbejte na to, abyste prvky umístili v dostatečné vzdálenosti od oblasti ořezu. U vícestránkových produktů, jako je například fotokniha, najdete pokyny, které označují různé části knihy. Obálka PSD je rozdělena do tří oblastí:

 1. Zadní strana obálky
 2. Přední strana obálky
 3. Hřbet
  Velikost hřbetu závisí na počtu stránek a je znázorněna dvěma čarami uprostřed, zatímco okolní čáry označují rozsah přehybu.
 4. Ořezová linie
  Na tuto čáru neumisťujte obrázky ani objekty.

Obálka PSD ve Photoshopu

Šablona PSD pro vnitřní stránky je rozdělena do dvou částí:

 1. Středová linie
  Přeložená dvoustránka.
 2. Ořezová linie
  Na tuto čáru neumisťujte obrázky ani objekty.

Pojmenování souborů s více stránkami

Při vytváření vícestránkového produktu, jako je například fotokniha nebo kalendář, je důležité věnovat pozornost pojmenování souborů. Pro zajištění správného pořadí stránek při nahrávání je zásadní přejmenovat stránky pomocí pořadových čísel (01, 02 atd.). Tím se stránky vašeho vícestránkového produktu automaticky uspořádají.

Soubor JPG

Soubory JPG můžete nahrávat pomocí režimu nahrávání PDF. Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme ukládat soubory ve formátu JPG v nejvyšší možné kvalitě a zaškrtnout políčko ICC profil sRGB IEC61966-2.1.

Soubor PDF

Pro export návrhu do souboru PDF s optimálními výsledky doporučujeme použít přednastavení Saal Digital. Soubor s možnostmi zadání si můžete stáhnout zde. Po stažení a rozbalení souboru otevřete aplikaci Photoshop a v horní nabídce přejděte na položku Úpravy a poté klikněte na položku Přednastavení Adobe PDF. Otevře se nové okno, ve kterém klikněte na tlačítko Načíst a vyberte stažený soubor předvolby. Po výběru klikněte na Uložit jako... a zadejte mu název, který chcete uložit.

Okno přednastavení Adobe PDF

Při ukládání souborů jako PDF vyberte přednastavení Saal Digital, které jste uložili v okně Uložit Adobe PDF.

Uloźit Adobe PDF s přednastavením

Pokud nepoužíváte digitální předvolbu Saal, zajistěte několik údajů v nastavení Adobe PDF. Nastavte Kompresi na JPEG s Maximální kvalitou. V části Výstup změňte převod barev na Převést na cíl a v poli Cíl vyberte arevný prostor RGB - sRGB IEC61966-2.1.

Vícestránkový soubor PDF

Můžete uložit více dokumentů jako jeden vícestránkový soubor PDF. Přejděte do nabídky Soubor > Automatizovat > Prezentace PDF. V dialogovém okně Možnosti výstupu zaškrtněte políčko Vícestránkový dokument. V části Zdrojové soubory přidejte soubory, které chcete zahrnout do vícestránkového dokumentu PDF. Výběrem možnosti Přidat otevřené soubory zahrnete všechny aktuálně otevřené soubory ve Photoshopu. K přidání uložených souborů můžete použít také tlačítko Procházet. Uspořádejte stránky v požadovaném pořadí, přičemž dbejte na to, aby byla obálka umístěna jako první. Nakonec klepnutím na tlačítko Uložit vytvořte vícestránkové PDF.

Okno prezentace PDF