Cesta k projektům v softwaru Saal Design

Program Saal Designer:

Windows 10:
C:\Users\\AppData\Roaming\SaalDesigner\Local Store\projects
Mac OS X:
/Users//Library/Application Support/SaalDesigner/Local Store/projects

Saal Designer Beta:

Windows 10:
C:\Users\\AppData\Roaming\SaalDesignSoftwareBeta\Local Store\projects
Mac OS X:
/Users//Library/Application Support/SaalDesignSoftwareBeta/Local Store/projects

Výše uvedené adresáře jsou vychozím nastavením. V programu Saal designer je možné adresář změnit v nastavení. Otevřete ozubené kolečko vpravo nahoře, zde je možné nalézt aktuální adresář. 

Zálohování projektů:
Pokud chcete zálohovat projekt, doporučujeme jej z programu exportovat, protože projekty ve formátu sswp neobsahují obrazová data.