Barvená tolerance

Toleranci při produkci a výrobní toleranci se bohužel nedá zcela vyhnout, i když se je snažíme minimalizovat. Tolerance jsou přítomny u každé produkce, z toho vyplývá přípustná odchylka.

Z důvodů produkce se není bohužel možné zcela vyhnout mírným odchylkám mezi obrázky a objednávkami. Proto mohou nastat nepatrné barevné rozdíly mezi odlišnými objednávkami a různými materiály.

Například vyvolání fotografií: Bohužel Vám nemůžeme zcela garantovat, že všechny fotografie budou vyrobeny na stejném expozičním stroji. Vzhledem k tomu, že expoziční proces pracuje s chemii, u které jsou charakteristické nepatrné výkyvy, může toto vést k barevné odchylce u finálního produktu. 

 

Pokud objednáváte fotoprodukty na různém materiále, může dojít k odlišnému barevnému provedení. 

V důsledku použití různých materiálů (fotoobrazy, plakáty, přání, fotoknihy, fotografie, atd.) a odlišných výrobních metod, nemusí výsledné produkty vypadat identicky. 

Pokud například srovnáme fotografie na lesklém a matném povrchu s přáním, zjistíme, že mají svůj vlastní bílý tón, což ovlivňuje konečný výsledek. Podobně není možné srovnávat např. oznámení a fotoobrazy. Podobně se liší všechny materiály, a to např. v nárustu tónové hodnoty, rysech tiskových barev, površích, atd. 

Používáme také odlišné způsoby výroby, stroje a inkousty, které neumožňují srovnání barev, např. osvícení fotografií, přičemž fotoobrazy se vyrábějí přímým UV tiskem. 

Z tohoto důvodu není možné srovnávat barevné výsledky např. Alu-Dibondu a fotoplátna, fotoknihy s přáním nebo plakátu s fotoplátnem.

Přímá asistence

Pokud jste nenašli odpověď na Vaší otázku, můžete Váš požadavek napsat zde:

Moc Vám děkujeme za Vaší zprávu. Obratem obdržíte zprávu na Váš e-mail o stavu Vaší žádosti.
Při odevzdání formuláře došlo k chybě. Prosím zkontrolujte své údaje!
Prosím čekejte: Soubory se přenášejí.
Souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány na základě tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů pro „asistenční otázky“.
Musíte přijmout naše prohlášení o ochraně osobních údajů
Odeslat
1
image/*,application/pdf,application/msword,application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document,text/plain,application/x-zip-compressed Přípona souboru dat není povolena. 5 Dosažen maximální počet nahraných souborů. 4MB Maximální povolená velikost souboru je 4 MB.
Snímek obrazovky
2
image/*,application/pdf,application/msword,application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document,text/plain,application/x-zip-compressed Přípona souboru dat není povolena. 5 Dosažen maximální počet nahraných souborů. 4MB Maximální povolená velikost souboru je 4 MB.
Logfile
2
1
1
1
image/*,application/pdf,application/msword,application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document,text/plain,application/x-zip-compressed Přípona souboru dat není povolena. 5 Dosažen maximální počet nahraných souborů. 4MB Maximální povolená velikost souboru je 4 MB.
Doklad v příloze
2