Formáty souborů softwaru Saal designer

Tyto formáty souborů se používají pouze interně v softwaru: sswp, sswpm, sswpi a sswpc. Tyto soubory nejsou vhodné k výměně pro import nebo export mezi různými instalacemi v rámci softwaru.

Pokud chcete importovat nebo exportovat soubory, potřebujete k tomu následující přípony souborů: sswpr nebo sswprm:

Jedná se o formáty souborů, ve kterých budou Vaše projekty uloženy při exportu. V těchto formátech je lze také znovu importovat.