Klávesové zkratky

Klávesové zkratky pro Windows

 • Ctrl + S: Uložit
 • Ctrl + C: Kopírovaní aktuálního výběru
 • Ctrl + V: Vložení dříve zkopírovaných objektů
 • Ctrl + X: Vyjmutí aktuálního výběru
 • Ctrl + Z: Vrátit zpět
 • Ctrl + Y nebo Ctrl + Shift + Z: Obnovit
 • Ctrl + O: Otevření projektu
 • Ctrl + A: Výběr všech položek
 • Ctrl + Shift + I: Obrátit výběr
 • Delete nebo Backspace: Odstranit aktuální výběr
 • Klávesy se šipkami: Přesunout aktuální výběr
 • Střední tlačítko nebo dlouze levým tlačítkem: Režim pro výměnu fotografií bude aktivován
 • Ctrl + H: Mřížka je zapnutá nebo vypnutá
 • Ctrl + +: Přibližování
 • Ctrl + -: Oddálení
 • Ctrl + 0: Automatický Zoom (viditelná je celá stránka)
 • Mezerník: Režim přemístnění po dobu, když je klávesa stisknuta
 • Z: Režim přibližování
 • H: Režim přemístnění
 • V: Standardní režim
 • Ctrl + Q: Aplikace bude ukončena
 • Ctrl + šipka vpravo: další strana
 • Ctrl + šipka vlevo: předchozí strana

 

Klávesové zkratky pro Mac

 • CMD + S: Uložit
 • CMD + C: Kopírovaní aktuálního výběru
 • CMD + V: Vložení dříve zkopírovaných objektů
 • CMD + X: Vyjmutí aktuálního výběru
 • CMD + Z: Vrátit zpět
 • CMD + Y nebo CMD + Shift + Z: Obnovit
 • CMD + O: Otevření projektu
 • CMD + A: Výběr všech položek
 • CMD + Shift + I: Obrátit výběr
 • Backspace: Odstranit aktuální výběr
 • Klávesy se šipkami: Přesouvají aktuální výběr
 • Střední tlačítko nebo dlouze levým tlačítkem: Režim pro výměnu fotografií bude aktivován
 • CMD + H: Mřížka je zapnutá nebo vypnutá
 • CMD + +: Přibližování
 • CMD + -: Oddálení
 • CMD + 0: Automatický Zoom (viditelná je celá stránka)
 • Mezerník: Režim přemístnění po dobu, když je klávesa stisknuta
 • Z: Režim přibližování
 • H: Režim přemístnění
 • V: Standardní režim
 • CMD + Q: Aplikace bude ukončena
 • CMD + šipka vpravo: další strana
 • CMD + šipka vlevo: předchozí strana