Moiré

Moiré nastává v případě, když dojde k přeostření snímku nebo překrývání různých  rastrů.  Moiré efekt se může objevit již při fotografování, skenování, při úpravě fotografií nebo při fotoreprodukci / tisku snímků.

Moiré můžeme poznat při vysokém zvětšení fotografie (100%-800%). Zde můžeme pozorovat silný šum nebo přeostření.

Moiré

Protože vyrábíme naše fotografie a fotoknihy fotoreprodukcí, veškeré detaily se na snímcích zobrazí ostře a zřetelně. Z tohoto důvodu může být tento efekt také zesílen.

Upravit Moiré

Pro snížení nebo odstranění tohoto efektu, doporučujeme použít mírné rozostření na příslušných místech.

Vytvořte selektivní výběr nebo masku na ovlivněných místech. Nyní aplikujte „Gaussovské rozostření“. Všeobecné specifikace pro nastavení nemůžeme poskytnout , protože zcela závisí na snímku, jeho velikosti a síle Moiré.

Po rozostření by se měl při vysokém zvětšení zobrazit snímek s homogenním povrchem (je viditelný zoom na jednotlivé pixely).

Nyní objednat