Moiré

Moiré nastává v případě, když dojde k přeostření snímku nebo překrývání různých  rastrů.  Moiré efekt se může objevit již při fotografování, skenování, při úpravě fotografií nebo při fotoreprodukci / tisku snímků.

Moiré můžeme poznat při vysokém zvětšení fotografie (100%-800%). Zde můžeme pozorovat silný šum nebo přeostření.

Moiré

Protože vyrábíme naše fotografie a fotoknihy fotoreprodukcí, veškeré detaily se na snímcích zobrazí ostře a zřetelně. Z tohoto důvodu může být tento efekt také zesílen.

Upravit Moiré

Pro snížení nebo odstranění tohoto efektu, doporučujeme použít mírné rozostření na příslušných místech.

Vytvořte selektivní výběr nebo masku na ovlivněných místech. Nyní aplikujte „Gaussovské rozostření“. Všeobecné specifikace pro nastavení nemůžeme poskytnout , protože zcela závisí na snímku, jeho velikosti a síle Moiré.

Po rozostření by se měl při vysokém zvětšení zobrazit snímek s homogenním povrchem (je viditelný zoom na jednotlivé pixely).

Přímá asistence

Pokud jste nenašli odpověď na Vaší otázku, můžete Váš požadavek napsat zde:

Moc Vám děkujeme za Vaší zprávu. Obratem obdržíte zprávu na Váš e-mail o stavu Vaší žádosti.
Při odevzdání formuláře došlo k chybě. Prosím zkontrolujte své údaje!
Prosím čekejte: Soubory se přenášejí.
Souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány na základě tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů pro „asistenční otázky“.
Musíte přijmout naše prohlášení o ochraně osobních údajů
Odeslat
1
image/*,application/pdf,application/msword,application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document,text/plain,application/x-zip-compressed Přípona souboru dat není povolena. 5 Dosažen maximální počet nahraných souborů. 4MB Maximální povolená velikost souboru je 4 MB.
Snímek obrazovky
2
image/*,application/pdf,application/msword,application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document,text/plain,application/x-zip-compressed Přípona souboru dat není povolena. 5 Dosažen maximální počet nahraných souborů. 4MB Maximální povolená velikost souboru je 4 MB.
Logfile
2
1
1
1
image/*,application/pdf,application/msword,application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document,text/plain,application/x-zip-compressed Přípona souboru dat není povolena. 5 Dosažen maximální počet nahraných souborů. 4MB Maximální povolená velikost souboru je 4 MB.
Doklad v příloze
2