Moiré

Moiré je způsobeno buď přílišným zaostřením obrazu, nebo překrýváním různých mřížek. Efekt moiré se může objevit již při fotografování, skenování, úpravě nebo dokonce i při vyvolávání / tisku fotografie.

Moiré poznáte při pohledu na obrázek při velkém zvětšení (100 % - 800 %). Zde již můžete rozpoznat silný šum nebo přeostření.

Moiré

Protože naše fotoprodukty vyrábíme pomocí pixelového obrazového snímače, jsou jednotlivé pixely velmi ostré, takže všechny detaily obrazu jsou zřetelné a během výroby může být tento efekt ještě zvýrazněn. 

Korekce efektu moiré 

Chcete-li tento efekt zmírnit nebo odstranit, doporučujeme obraz v příslušných oblastech rozostřit.

Vytvořte selektivní výběr nebo masku pro ovlivněné plochy. Poté aplikujte filtr "Gaussovské rozostření". Bohužel Vám nemůžeme poskytnout obecný návod ohledně nastavení, protože to závisí výhradně na Vaší fotografii, její velikosti a intenzitě moiré.

Po rozostření by měl mít obrázek při velkém zvětšení jednotný vzhled (zvětšujte, dokud nejsou vidět jednotlivé pixely).

Moiré