Převést snímky v programu do sépiové barvy

Bohužel, momentálně je možné nastavit hodnoty sépiové bravy při objednání fotografií pouze manuálně.  Postupujte následujícím způsobem:

Nejdříve vyberte v efektech v části "Úprava barev" požadovaný odstín hnědé. Zde můžete zadat přesný tón s hodnotami RGB pomocí "Výběru barvy" v okně Zabarvit (např. r:121, g101, b63). Po zbarvení obrázku je třeba ještě správně upravit obrázek pomocí posuvníků jasu a kontrastu (v závislosti na různých motivech se jas pohybuje mezi 70 a 100, kontrast mezi 100 a 160)