Kódy QR: Zákaznícky workflow

Kódy QR: Zákaznícky workflow

Vytvoření galerie QR zahrnuje generování karet QR na základě nastavení galerie. Tyto karty je třeba vytisknout pro fotografování. Chcete-li je vytisknout, klikněte na tlačítko Stáhnout na hlavní stránce nebo vyberte možnost QR kódy v pravém menu, kde můžete také vytvořit další karty. Další informace naleznete v této nabídce QR kódy.
Všimněte si, že každá karta je rozdělena na dvě části:
Horní část: Obsahuje pokyny a QR kód pro fotografovanou osobu. Tato část je určena pro zákazníka.
Spodní část: Obsahuje dohodu o ochraně osobních údajů, kterou musí fotografovaná osoba podepsat. Po podpisu je nutné tuto část uschovat.

Příklad karty QR

Manipulace s kartami QR

Pracovní postup, který je třeba dodržet při zpracování QR karet, je následující:
1 Karty QR je třeba předat klientovi před zahájením fotografování. Klienti se mohou zaregistrovat také online před dnem fotografování.
2 Před zahájením fotografování musí podepsat dohodu o ochraně osobních údajů. Po podpisu si podepsanou část QR karty uschovejte.
3 Před fotografováním osoby je nutné vyfotografovat QR kartu. Tuto QR fotografii je třeba nahrát do galerie k roztřídění. Další informace naleznete v průvodci Krok za krokem

Galerie QR zveřejněna

Jakmile máte všechny fotografie připravené a zveřejněné v galeriích, musíte o tom informovat klienta. Ti pak budou mít přístup ke své galerii QR. Všimněte si, že oznámení lze spravovat také automaticky, více informací naleznete v článku Workflow zasílání e-mailů.
Zákazníci mohou ke svým galeriím přistupovat naskenováním QR kódu nebo pomocí odkazu na kartě. Poté si mohou prohlížet a vybírat fotografie k objednání.

Objednávání z více galerií QR

Zákazníci mohou mít přístup k více QR galeriím, například u školních focení, na kterých se podílí více členů rodiny. Je možné objednávat z různých galerií v jednom nákupním košíku. Jakmile se zákazník přihlásí a vstoupí do druhé galerie, všechny položky přidané do košíku z první galerie zůstanou zachovány. Zákazníci tak mohou snadno přidávat fotografie z druhé galerie ke svým stávajícím výběrům v košíku.

Nákupní košík s položkami ze 2 galerií QR