Nastavení e-mailu

Nastavení e-mailu

Předmět a informace obsažené v e-mailech zasílaných prostřednictvím fotoportálu je možné přizpůsobit pro personalizovanější komunikaci. Tato nastavení naleznete v prodejním panelu.

Nastavení e-mailu

Základní nastavení

Základní údaje o e-mailu můžete nastavit následujícím způsobem:

Jméno odesílatele: Zadejte jméno, které mají příjemci vidět.
E-mailová odpověď na: Zadejte e-mail, na který bude odpověď odeslána.
E-mailový podpis: Zadejte podpis, který se bude zobrazovat ve všech vašich e-mailech.

Vaše logo pro e-maily

E-maily můžete přizpůsobit přidáním svého loga. Logo by mělo být nahráno jako soubor JPEG. Upozorňujeme, že maximální povolená výška je 75 pixelů. Pokud nahraný obrázek tuto výšku překročí, bude automaticky zmenšen. Ukázkový soubor si můžete stáhnout kliknutím na tlačítko Stáhnout ukázkové soubory.

Chcete-li nahrát logo, klikněte na tlačítko Nahrát obrázek. Po nahrání se zobrazí tlačítko Upravit snímek, které vám umožní v případě potřeby obrázek upravit.

Po přizpůsobení nastavení e-mailu nezapomeňte kliknout na tlačítko Uložit, abyste změny uložili. Doporučujeme odeslat zkušební e-mail kliknutím na tlačítko Odeslat testovací e-mail. To vám umožní obdržet testovací e-mail do schránky a ujistit se, že vše vypadá podle očekávání.