Nastavení uživatelského účtu

Váš účet

Nastavení uživatelského účtu

Informace zadané při vytváření účtu jsou k dispozici v Nastavení účtu v části Účet. Zde lze osobní údaje kdykoli změnit a přidat. Kromě toho si zde můžete přizpůsobit některé aspekty svého účtu.

Vaše nabídka účtu

V horní části je kruh, který představuje avatara vašeho účtu. Ten si můžete přizpůsobit kliknutím na možnost Změnit obrázek a výběrem obrázku, který chcete použít jako obrázek svého účtu. Po nahrání obrázku na něj můžete kliknout a vybrat část obrázku, kterou chcete zobrazit.

Upravit obrázek účtu

V části Vaše uživatelské údaje se zobrazují všechny osobní údaje, které jste přidali při vytváření účtu. Pokud chcete, můžete změnit a přidat další informace. Nezapomeňte kliknout na tlačítko Uložit změny, abyste provedené změny uložili.

V části Heslo a zabezpečení můžete změnit heslo kliknutím na možnost Změnit heslo. Tím se zobrazí nabídka pro zadání aktuálního hesla a aktualizaci nového hesla.

Okno pro změnu hesla

V části Zabezpečení a soukromí najdete možnost exportovat svá data. Tím se vyexportuje kopie veškerého obsahu vašeho účtu, abyste ji mohli v případě potřeby uložit na externí zařízení.

Okno pro export dat

Nakonec je zde tlačítko pro odstranění účtu, které odstraní váš účet a všechna vaše data.

Adresy

V části Adresy můžete přidat své fakturační a doručovací adresy. Kliknutím na tlačítko Přidat můžete přidat tolik adres, kolik potřebujete, a kdykoli je změnit kliknutím na ikonu upravit.

Nabídka adres

Upozorňujeme, že tyto adresy budou použity pro vaše osobní objednávky, nikoli pro objednávky z fotoportálu. Můžete si uložit nejčastěji používané dodací a fakturační adresy, čímž se vyhnete nutnosti zadávat a upravovat osobní údaje při každém nákupu.

Možnosti doručovací adresy v nákupním košíku

Přidané adresy budou po přihlášení k dispozici k výběru pro vaše vlastní objednávky v nákupním košíku, což vám umožní rychle vybrat dodací i fakturační adresu pro každý váš nákup. Novou adresu lze přidat z nákupního košíku kliknutím na tlačítko Přidat novou.

Způsob platby

Platební metody umožňují uložit různé způsoby platby a úhrady vlastních nákupů. Kliknutím na tlačítko Přidat přidáte libovolný počet metod. Kdykoli je můžete změnit kliknutím na ikonu Upravit. Upozorňujeme, že platební metody budou po přihlášení použity pro vaše vlastní osobní objednávky, nikoli pro objednávky na fotoportálu. K dispozici je několik platebních metod a způsobů výplaty.

Nabídka platebních metod

V obou sekcích můžete zvolit metodu, která bude výchozí, kliknutím na ikonu úprav a aktivací možnosti Výchozí platební metoda.

Možnost výchozího způsobu platby

Platební metody lze zvolit u vlastních objednávek v nákupním košíku po přihlášení. Výchozí platební metoda je přednastavena při zadávání objednávky, ale můžete si zvolit jinou metodu. Nový způsob platby lze přidat také z nákupního košíku kliknutím na tlačítko Přidat nový.

Možnosti platebních metod v nákupním košíku

Výchozí způsob platby bude předvolen na vašich fakturách.

Předplatné

V rámci předplatného naleznete různé možnosti z hlediska kapacity úložiště. Ve výchozím nastavení a zcela zdarma máte k dispozici 5 GB úložného prostoru, který se zvýší na 10 GB, pokud dokončíte všechny kroky k vytvoření účtu.

V této nabídce můžete zvýšit předplatné a kapacitu úložiště výběrem možností Saal Cloud nebo Saal Prio. Služba Saal Prio zahrnuje také standardní doručení zdarma. Předplatné lze kdykoli změnit.

Nabídka předplatného