Nastavení uživatelského účtu

Váš účet

Nastavení uživatelského účtu

Informace zadané při vytváření účtu jsou k dispozici v Nastavení účtu v části Účet. Zde lze osobní údaje kdykoli změnit a přidat. Kromě toho si zde můžete přizpůsobit některé aspekty svého účtu.

Nabídka vašeho účtu

V horní části je kruh, který představuje avatar vašeho účtu. Ten si můžete přizpůsobit kliknutím na Změnit obrázek a výběrem obrázku, který chcete použít jako obrázek svého účtu. Po nahrání obrázku na něj můžete kliknout a vybrat část obrázku, kterou chcete zobrazit.

Úprava obrázku účtu

V části Vaše uživatelské údaje se zobrazují všechny osobní údaje, které jste přidali při vytváření účtu. Pokud chcete, můžete informace změnit a přidat další. Nezapomeňte kliknout na tlačítko Uložit změny, abyste provedené změny uložili.

V části Heslo a zabezpečení můžete změnit heslo kliknutím na možnost Změnit heslo. Tím se zobrazí nabídka pro zadání aktuálního hesla a aktualizaci nového hesla.

Okno Změnit heslo

V části Zabezpečení a soukromí najdete možnost exportovat svá data. Tím se vyexportuje kopie veškerého obsahu vašeho účtu, abyste ji mohli v případě potřeby uložit na externí zařízení.

Okno pro export dat

Nakonec je zde tlačítko pro odstranění účtu, které odstraní váš účet a všechna vaše data.

Adresy

V okně Adresy můžete přidat své fakturační a doručovací adresy. Kliknutím na tlačítko Přidat můžete přidat tolik adres, kolik potřebujete, a kdykoli je změnit kliknutím na ikonu upravit.

Nabídka Adresy

Upozorňujeme, že tyto adresy budou použity pro vaše osobní objednávky, nikoli pro objednávky z fotoportálu. Můžete si uložit nejčastěji používané doručovací a fakturační adresy a vyhnout se tak nutnosti zadávat a upravovat osobní údaje při každém nákupu.

Možnosti dodací adresy v nákupním košíku

Přidané adresy budou po přihlášení k dispozici k výběru pro vaše vlastní objednávky v nákupním košíku, což vám umožní rychle vybrat doručovací i fakturační adresu pro každý váš nákup. Novou adresu lze přidat z nákupního košíku kliknutím na tlačítko Přidat novou.

Způsob platby

Platební metody umožňují uložit různé způsoby platby a úhrady vlastních nákupů. Kliknutím na tlačítko Přidat přidáte libovolný počet metod. Kdykoli je můžete změnit kliknutím na ikonu Upravit. K dispozici je několik platebních metod a způsobů výplaty.

Nabídka Platební metody

V obou sekcích můžete zvolit metodu, která bude výchozí, kliknutím na ikonu upravit a aktivací možnosti Výchozí platební metoda.

Možnost Výchozí platební metoda

Vaše platební metody

Platební metody budou po přihlášení použity pro vaše vlastní osobní objednávky, nikoli pro objednávky fotoportálu. Po přihlášení je můžete zvolit u vlastních objednávek v nákupním košíku. Výchozí platební metoda je předvolena při zadávání objednávky, ale můžete si zvolit jinou metodu. Nový způsob platby lze přidat také z nákupního košíku kliknutím na tlačítko Přidat nový.

Možnosti způsobu platby v nákupním košíku

Vaše výplatní metody

Zisk získaný z prodeje se připíše na vybraný výchozí způsob výplaty. Přehled svých zisků najdete v části Vaše vyúčtování.

Předplatné

Zde si můžete vybrat, které předplatné chcete odebírat. Další informace o předplatném naleznete zde.