Nastavení prodeje

Nastavení prodeje

Tato nabídka umožňuje prodávat fotografie jako produkty nebo digitální soubory. Pokud chcete své snímky prodávat, je nutné tuto možnost aktivovat. Do nastavení prodeje se dostanete kliknutím na tlačítko se třemi tečkami u galerie v nabídce Galerie.

Možnosti na panelu galerie

A uvnitř galerie v pravém sloupci

Možnosti uvnitř galerie

Po kliknutí na Nastavení prodeje se na první obrazovce zobrazí výzva k aktivaci možnosti Povolit objednávání, aby bylo možné obrázky objednávat.

Aktivujte možnost Povolit objednávání

Po aktivaci se zobrazí několik možností, kterými můžete přizpůsobit prodej svých obrázků.

Nastavení prodeje

Ceník

První, co najdete, je ceník. Přednastaven je ceník zvolený jako výchozí při nastavení ceníků. Pomocí nabídky ceníku můžete zvolit jiný. A pokud potřebujete, můžete provést konečné úpravy ceníku kliknutím na tlačítko Upravit.

Výběr ceníku

Akce

Na rozdíl od kupónů, které se vztahují na všechny galerie, promo akce umožňují nastavit konkrétní slevy pro jednotlivé galerie, a dokonce umožňují různé úrovně slev v rámci jedné galerie. Tato univerzálnost vám dává možnost přizpůsobit si slevy a efektivně zvýšit prodej.
Chcete-li přidat akci do galerie, otevřete její Nastavení prodeje. Zkontrolujte, zda je aktivována možnost Povolit objednávání. Po vstupu do Nastavení prodeje aktivujte akci a zobrazte možnosti jejího přizpůsobení. Zaškrtnutím příslušného políčka můžete akci omezit na jedno použití pro jednoho zákazníka.

Nastavení prodeje s aktivní akcí, kterou je třeba vyplnit

Slevové akce vyžadují konkrétní datum ukončení, které můžete nastavit v poli Datum ukončení. Výběrem příslušné možnosti v poli Typ můžete zvolit, zda chcete akci zadat jako absolutní nebo procentuální. Výběr možnosti Absolutní znamená, že zadáváte výši slevy v absolutním vyjádření, zatímco možnost Procentuální znamená, že zadáváte slevu jako procento z hodnoty objednávky zákazníka.
V rámci akce můžete vytvořit až tři různé úrovně slev. Pro každou úroveň můžete nastavit Částku a Minimální hodnotu objednávky, které jsou nutné k její aktivaci. To motivuje zákazníky k dosažení maximální dostupné slevy, což je povzbuzuje k nákupu více produktů. Stejně jako u kupónů máte u každé úrovně slevy možnost pokrýt náklady na dopravu při nákupu zákazníků zaškrtnutím políčka Doprava. Upozorňujeme, že se to netýká účtů Saal Prio, protože ty již mají dopravu zdarma. S účtem Saal Prio nebudete mít ani vy, ani vaši zákazníci žádné náklady na dopravu.

Nastavení prodeje s aktivní slevovou akcí

Po nastavení slevové akce pro galerii klikněte na tlačítko Uložit. Po otevření sdíleného odkazu galerie uvidíte na první pohled všechny podrobnosti o akci. V pravém horním rohu se zobrazí datum vypršení platnosti akce a částka potřebná k uplatnění slevy. Jakmile zákazník dosáhne určité úrovně slevy, částka potřebná k dosažení další úrovně slevy se automaticky upraví.

Sdílená galerie s probíhající akcí

Sleva se automaticky uplatní v nákupním košíku zákazníka. Upozorňujeme, že akce a kupóny nelze použít současně.

Filtrování produktů podle poměru stran obrázků

To vám umožní objednat pouze ty produkty z vybraného ceníku, které odpovídají poměru stran obrázku.

Ukázkové možnosti filtru poměru

Povolit úpravy/obrázků

Aktivací této možnosti můžete zákazníkovi poskytnout možnost ořezu a přerámování obrázku. Tlačítko Upravit obrázek bude k dispozici na odkazu sdílené galerie, pokud je vybrán produkt s fotografií.

Tlačítko pro úpravu obrázku v galerii

Po kliknutí na něj bude zákazník moci provést poslední úpravy obrázku na základě formátu vybraného fotoproduktu.

Oříznout obrázek

Nahradit obrázek před objednáním

Aktivací této možnosti budete moci nahrát finální soubor po dokončení objednávky a před jejím předáním do výroby. Další informace naleznete v souvisejícím obsahu.

Prodejní galerie

Po dokončení je třeba kliknout na tlačítko Uložit. Uvidíte, že se stav galerie změnil.

Stav galerie

Po otevření galerie uvidíte, že v galerii je nyní k dispozici možnost Koupit nyní.

Tlačítko Koupit nyní

Obrázky lze zakoupit podle konfigurace nastavené ve vybraném ceníku.

Produkty ke koupi

Kromě galerií lze dát do prodeje také všechny fotografické produkty, jako jsou fotoknihy, kalendáře a oznámení a přání.