Nastavení prodeje

Nastavení prodeje

Tato nabídka umožňuje prodávat snímky jako produkty nebo digitální soubory. Pokud chcete své snímky prodávat, je nutné tuto možnost aktivovat. Do nastavení prodeje se dostanete kliknutím na tlačítko se třemi tečkami u galerie v nabídce Galerie.

Možnosti na panelu galerie

A uvnitř galerie v pravém sloupci

Možnosti uvnitř galerie

Po kliknutí na Nastavení prodeje se na první obrazovce zobrazí výzva k aktivaci možnosti Povolit objednávání, aby bylo možné obrázky objednávat.

Aktivujte možnost Povolit objednávání

Po aktivaci se zobrazí několik možností, kterými můžete přizpůsobit prodej svých obrázků.

Nastavení prodeje

Ceník

První, co najdete, je ceník. Přednastaven je ceník zvolený jako výchozí při nastavení ceníků. Pomocí nabídky ceníku můžete zvolit jiný. A pokud potřebujete, můžete provést konečné úpravy ceníku kliknutím na tlačítko Upravit.

Výběr ceníku

Akce

Akce nabízejí přizpůsobené slevy pro jednotlivé galerie, včetně několika úrovní slev a několika přizpůsobených možností. Další informace naleznete v článku o propagačních akcích.

Filtrování produktů podle poměru stran obrázků

To vám umožní objednat pouze ty produkty z vybraného ceníku, které odpovídají poměru stran obrázku.

Ukázkové možnosti filtru poměru

Povolit úpravy/obrázkové úpravy obrázku

Aktivací této možnosti můžete zákazníkovi poskytnout možnost ořezu a přerámování obrázku. Tlačítko Upravit obrázek bude k dispozici na odkazu sdílené galerie, pokud je vybrán produkt s fotografií.

Tlačítko pro úpravu obrázku v galerii

Po kliknutí na něj bude zákazník moci provést poslední úpravy obrázku na základě formátu vybraného fotoproduktu.

Oříznout obrázek

Nahradit obrázek před objednáním

Aktivací této možnosti budete moci nahrát finální soubor po dokončení objednávky a před jejím předáním do výroby. Další informace naleznete v souvisejícím obsahu.

Prodejní galerie

Po dokončení je třeba kliknout na tlačítko Uložit. Uvidíte, že se stav galerie změnil.

Stav galerie

Po otevření galerie uvidíte, že v galerii je nyní k dispozici možnost Koupit nyní.

Tlačítko Koupit nyní

Obrázky lze zakoupit podle konfigurace nastavené ve vybraném ceníku.

Produkty ke koupi

Kromě galerií lze dát do prodeje také všechny fotografické produkty, jako jsou fotoknihy, kalendáře a karty.