Obecné menu

Obecné menu

Obecné menu se ve výchozím nastavení zobrazí při otevření galerie QR a lze ji kdykoli otevřít kliknutím na tlačítko Obecné v pravé nabídce. Při nastavování nové galerie QR poskytuje hlavní rozhraní pokyny krok za krokem a také praktické odkazy pro rychlé stahování kódů QR a nahrávání obrázků. Po nahrání obrázků se zde zobrazí vámi vytvořené galerie a fotografie pro snadnou správu.

Obecná nabídka Galerie QR

Na pravé straně se zobrazí sloupec Upravit galerii, který obsahuje všechny informace týkající se galerie a také tlačítka nastavení a funkcí. Všechna nastavení je třeba před zveřejněním zkontrolovat.

Nastavení galerie

Zde můžete změnit možnosti nastavené při vytváření Galerie QR. Můžete také zobrazit Hlavní obrázek a Název obrázku, povolit vodoznaky, tlačítka Komentáře a Zpětná vazba a vybrat režim zobrazení. Po provedení všech změn nezapomeňte kliknout na tlačítko Uložit.

Nastavení galerie

Nastavení prodeje

Ve výchozím nastavení má QR Galerie nastaven ceník v nabídce Ceníky jako výchozí. Zde však můžete vybrat jiný ceník. Můžete také povolit Akce, Filtrovat produkty podle poměru stran obrázku, Povolit úpravy ořezu a Nahradit obrázek před objednáním. Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit a změny se použijí.

Nastavení prodeje

Nastavení sdílení

Ve výchozím nastavení je Galerie QR nastavena na možnost Vyžadovat registraci, což umožňuje sledovat přístup do galerie. Pokud si přejete, můžete tuto funkci vypnout. Kromě toho je ve výchozím nastavení povolena možnost Heslo přiděluje první uživatel, která umožňuje zákazníkům vytvořit si vlastní heslo do galerie. Tuto funkci lze zde rovněž zakázat. Po provedení jakýchkoli změn nezapomeňte kliknout na tlačítko Uložit.

Nastavení sdílení

Funkce

Klepnutím na tlačítko Odstranit odstraníte galerii a všechny obrázky do ní nahrané.