Pozadí

Pozadí lze přidat k vašim fotografickým produktům. Na rozdíl od výplňových polí nejsou pozadí objekty, které lze přesouvat nebo měnit jejich velikost, ale jsou vloženy jako pozadí fotoproduktu. Různé možnosti nastavení pozadí se zobrazí po kliknutí na tlačítko Pozadí v nabídce vpravo.

Nabídka Pozadí v pravém sloupci

V horní části nabídky Pozadí se nachází tlačítko Odstranit, které slouží k odstranění pozadí z fotoproduktu. U vícestránkových produktů, jako jsou například fotoknihy, se kliknutím na tlačítko Použít na všechny stránky použije pozadí na všechny stránky fotoproduktu. Kliknutím na tlačítko Odstranit vše odstraníte všechna použitá pozadí.
Je důležité si uvědomit, že pozadí se použijí na obě strany vícestránkového fotoproduktu. Pokud chcete přizpůsobit pozadí pro jednu stránku, musíte přidat pole výplně a nakonfigurovat je podle svých představ.

Rámeček výplně jako pozadí jedné stránky

Stejně jako pole výplně lze pozadí vybrat a nakonfigurovat jako Barevný gradient a Textura. Pro pozadí můžete také vybrat možnost Obrázek. Po výběru této možnosti z nabídky Pozadí se zobrazí tlačítko Vybrat fotografii. Klepnutím na toto tlačítko otevřete složku v zařízení a vyberete obrázek na pozadí.

Nabídka Obrázek jako pozadí

Po výběru bude fotografie umístěna jako pozadí. Karta Obrázek v nabídce Pozadí poskytuje možnosti konfigurace obrázku na pozadí.

Příklad obrázku jako pozadí

Pomocí pole Neprůhlednost můžete nastavit, jak průhledný nebo neprůhledný se má obrázek zobrazit. Klepnete-li na tlačítko Upravit ořez, zobrazí se nabídka s nástroji pro ořez obrázku na pozadí. Podobně jako u jiných obrázků můžete provádět různé akce:

  • Kliknutím na tlačítko s křížkem můžete změnit polohu obrázku.
  • Zvětšit nebo zmenšit obrázek pomocí ikon lupy.
  • Aktivovat nebo deaktivovat vylepšení obrázku pomocí tlačítka s kouzelnou hůlkou.
  • Zrcadlit obrázek vodorovně nebo svisle.
  • Otočte obrázek o 90 stupňů kliknutím na příslušná tlačítka.
  • V případě potřeby můžete obrázek odstranit.
  • V této nabídce můžete také zkontrolovat stav kvality obrazu. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme nastavit kvalitu obrazu na velmi dobrou.

Alternativní způsob použití obrázků jako pozadí

Jako pozadí je možné přidat obrázky přímo z levého sloupce. Kliknutím pravým tlačítkem myši na libovolný obrázek v této nabídce se zobrazí několik možností. Kliknutím na možnost Jako pozadí přidáte vybraný obrázek jako pozadí do fotoproduktu.

Vložení obrázku jako pozadí z levého sloupce

Pokud již byl obrázek umístěn do fotoproduktu, zobrazí se po kliknutí pravým tlačítkem myši všechny dostupné možnosti. Kliknutím na možnost Použít obrázek jako pozadí se obrázek stane pozadím fotoproduktu.

Použít obrázek jako pozadí z již umístěného obrázku

Chcete-li se dostat do nabídky nástrojů pro ořez, dvakrát klikněte na obrázek na pozadí nebo otevřete nabídku Pozadí v pravém sloupci, vyberte kartu Obrázek a klikněte na tlačítko Upravit ořez.

Nástroje pro práci s obrázky zobrazené nad obrázkem na pozadí