Vylepšení obrazu

Vylepšení obrazu

Automatické vylepšení obrazu provádí různé úpravy obrazových dat s cílem zlepšit vzhled obrazu. Nejdůležitějšími kroky vylepšení obrazu jsou korekce expozice a korekce barevného nádechu, které mění jas a barvu celého obrazu. Korekce expozice se například používá k zesvětlení podexponovaných snímků, aby bylo vidět více detailů. Korekce barevného nádechu se používá, pokud byl například snímek pořízen při umělém osvětlení a má silný žlutý nádech. Dobře exponované snímky s dobrým vyvážením bílé budou vyžadovat méně korekcí.

Po těchto globálních korekcích následují lokální úpravy obrazu. Například tmavé oblasti a stíny na snímku se zesvětlí, aby byly podexponované obličeje lépe viditelné proti protisvětlu. Podobně jsou velmi světlé oblasti snímku, například bílé mraky, mírně ztmaveny, aby se zlepšily detaily. V menším měřítku se také provádějí lokální úpravy různých barevných oblastí, například aby pleťové odstíny různých tváří vypadaly příjemněji. V neposlední řadě lze také mírně upravit ostrost snímku v závislosti na oblasti snímku.

V závislosti na typu snímku lze použít další vylepšení obrazu, například automatickou redukci efektu červených očí nebo redukci šumu u snímků s vysokou citlivostí.

Ačkoli mnohé korekce jsou otázkou osobního vkusu, například korekce expozice, barevných nádechů a stínů ve většině případů výrazně zlepší mnoho snímků, které by v původním stavu byly nevyhovující.

Povolit nebo zakázat vylepšení obrazu?

Pokud jste si snímky upravovali sami v aplikaci pro úpravu fotografií, doporučujeme vylepšení obrazu zakázat. Pokud jste žádné vylepšení obrázků neprováděli a obrázky pocházejí přímo z mobilního telefonu nebo fotoaparátu, doporučujeme vylepšení obrázků vždy povolit.

Vlastnoručně vytvořené soubory PNG a průhledné soubory PNG

Pokud používáte soubory PNG, které jste sami vytvořili a vložili do softwaru a které jsou transparentní, doporučujeme vždy deaktivovat vylepšení obrazu, jinak může dojít k nežádoucím změnám v souboru PNG.

 

Vaše nastavení jazyka neodpovídá jazyku těchto webových stránek. Zvolte prosím:

Vaše nastavení jazyka neodpovídá jazyku těchto webových stránek. Zvolte prosím: