Soft proof v Lightroomu, Photoshopu a dalších programech

Soft proof v Lightroomu, Photoshopu a dalších programech

Zde naleznete informace o nastavení soft proof v Lightroomu a Photoshopu. Poskytneme vám také tipy, zda můžete soft proof použít i v jiných programech.

Instalace profilu

Nejprve si musíte stáhnout odpovídající profil pro svůj produkt. Naše profily ICC ve formátu ZIP najdete zde. Po stažení souboru jej rozbalte a profil importujte:

MacOS: Zkopírujte profil do složky Library > ColorSync > Profiles
Windows: Klepněte pravým tlačítkem myši na profil a vyberte možnost Nainstalovat profil

Profil by v žádném případě neměl být vložen do souboru. Obrazová data nám musí být zaslána v RGB, bez ohledu na to, který produkt jste si vybrali.

Soft proof v aplikaci Lightroom Classic

Soft proof je k dispozici pro profily RGB. Upozorňujeme, že profily CMYK (například akrylátové sklo, hliníková deska, Pěnová deska z PVC, fotolátno atd.) lze použít pouze pro soft proof ve Photoshopu.

1 Nastavení soft proof

V aplikaci Lightroom klikněte na položkuVyvolatna panelu nabídek a zaškrtněte políčko Soft Proofing. Pozadí se změní na bílé, což znamená, že jste v režimu soft proofingu. V pravém horním rohu se také zobrazí náhled kontrolního zobrazení.

Horní nabídka aplikace Lightroom

Kontrolní tlačítko Soft proof v aplikaci Lightroom

Náhled soft proof v aplikaci Lightroom

V pravém sloupci se zobrazí nabídka Soft proofing. Stáhněte nabídku Profil a vyberte možnost Ostatní. Otevře se okno zobrazující nainstalované profily ICC. Zaškrtněte políčko barevného profilu, který chcete použít, a stiskněte tlačítko OK.

Pole profilu pod histogramem se změní a zobrazí právě přidaný profil ICC. Nastavení musí být provedeno podle aktivního profilu ICC. To můžete zkontrolovat na naší stránce s profily ICC.

Například profil ICC plakát lesklý musí mít nastavenou hodnotu Záměr na relativní a nezaškrtnuté políčko Simulovat papír a inkoust.

Profil ICC Saal Digital v aplikaci Lightroom

Po nastavení všech parametrů příslušného profilu ICC a při zaškrtnutém políčku Soft Proofing se fotografie zobrazí podle barev tohoto profilu. Veškeré úpravy fotografie by měly být prováděny se zapnutou funkcí Soft Proofing, protože takový bude výsledný produkt.

2 Export hotového snímku

Pokud je snímek zobrazen správně pomocí soft proof a vypadá podle vašich představ, můžete jej nyní exportovat. Přejděte do nabídky Soubor > Exportovat a zadejte požadovaná nastavení.
Upozorňujeme, že nastavení souboru musí být v barevném prostoru RGB pod barevným prostorem a že by neměl být nastaven profil SaalDigital!

Nastavení souboru v aplikaci Lightroom

Soft proof ve Photoshopu

Soft proof je k dispozici ve Photoshopu pro profily RGB a CMYK.

1 Nastavení soft proof

Importujte obrázek, jehož náhled chcete zobrazit, do aplikace Photoshop. Chcete-li otevřít dialog Soft proof, klikněte na tlačítko Zobrazit v horní nabídce a vyberte možnost Nastavení náhledu > Vlastní.

Nabídka nastavení nátisku ve Photoshopu

Zobrazí se okno Vlastní podmínky nátisku. V části Zařízení pro simulaci vyberte profil ICC, který jste stáhli a který chcete otestovat. Ostatní nastavení je třeba vyplnit podle potřeb jednotlivých profilů. Ty si můžete zkontrolovat na naší stránce s profily ICC.

Například u profilu ICC FineArt Baryta musí být odškrtnuto políčko Zachovat čísla RGB, záměr vykreslování nastaven na hodnotu Relativní kolorimetrie, zaškrtnuto políčko Kompenzace černého bodu a odškrtnuto políčko Simulovat barvu papíru.

Nabídka Photoshop přizpůsobit podmínky nátisku

Klepnutím na tlačítko Uložit uložte přidaný profil se všemi vyplněnými parametry. Po dokončení klikněte na tlačítko OK. Aktivním barevným profilem ve Photoshopu je nyní ten, který jste právě přidali.

Obrázek se zobrazí podle barevných nastavení tohoto nainstalovaného profilu a podle toho by měl vypadat výsledný produkt. Veškeré úpravy je třeba provádět s aktivovaným profilem ICC jako softproofem.

Prostřednictvím možnosti Zobrazit > Barvy náhledu můžete nyní zobrazit obrázek s profilem nebo bez něj. Případně můžete profil aktivovat nebo deaktivovat pomocí klávesové zkratky Ctrl + Y (Windows) nebo Cmd + Y (macOS).

Zobrazení zkušebních barev ve Photoshopu

Vezměte prosím na vědomí, že profily pro některé naše produkty, například fotoobrazy a oznámení a přání, jsou CMYK, které budou pouze simulované. Obrázky nám budete muset zaslat v RGB.

2 Uložte finální obrázek

Pokud jste s barvami svých obrázků spokojeni, uložte je a jsou připraveny k tisku. Můžete je použít v našem softwaru Saal Design nebo v internetovém obchodě.

Mohu použít Soft proof v jiných programech?

Obecně doporučujeme pro softproofing používat programy Lightroom a Photoshop. V některých případech nelze v jiných programech provést nastavení potřebná pro co nejpřesnější reprodukci barev.

Capture One Pro:

Naše profily ICC lze po instalaci vybrat prostřednictvím nabídky Zobrazení > Zobrazení náhledu pro profil. Další důležitá nastavení, jako je priorita vykreslování, kompenzace černého bodu nebo simulace barev papíru, však bohužel nelze pro příslušný profil ICC provést. Proto pro náš pracovní postup nedoporučujeme používat funkci soft proofing aplikace Capture One. Bez potřebných nastavení nelze zaručit přesnost barev.

Affinity Photo:

Po instalaci lze naše profily ICC vybrat jako profil pro nátisk prostřednictvím nabídky Nastavení > Softproof. Obrázek se pak zobrazí v softproofingu. Přestože lze nastavit záměr vykreslování a kompenzaci černého bodu, chybí funkce Simulovat barvu papíru.

Photoshop Elements:

Funkce soft proof bohužel není k dispozici.

 

Vaše nastavení jazyka neodpovídá jazyku těchto webových stránek. Zvolte prosím:

Vaše nastavení jazyka neodpovídá jazyku těchto webových stránek. Zvolte prosím: