Import CSV

Import CSV

Tato funkce je užitečná, pokud již máte k dispozici soubor CSV obsahující údaje o účastnících. Umožňuje importovat všechny kontakty přímo do systému a uspořádat je do příslušných skupin.

Možnost Import CSV

1. Potvrzení GDPR

Je pro nás důležité, abyste dbali na GDPR. Proto musíte před použitím této možnosti potvrdit, že jste získali GDPR od všech účastníků. Potvrďte to prosím kliknutím na Pokračovat.

2. Import CSV

Po výběru této možnosti se zobrazí prázdná tabulka se sloupci představujícími údaje, které lze importovat. V pravém horním rohu najdete následující položky:
Vymazat seznam: Odstraní všechna zadaná data.
Nahrát soubor CSV: Umožňuje vybrat soubor CSV obsahující všechny údaje účastníků, které mají být importovány.
Stáhnout ukázkové soubory: Stáhněte si pro referenci vzorový soubor CSV, který ukazuje pořadí, v jakém mají být údaje zadávány.

Jakmile je soubor CSV připraven, klikněte na Nahrát soubor CSV a vyberte soubor. Tabulka se automaticky vyplní informacemi. Informace můžete měnit nebo přidávat kliknutím na ikonu klíče na každém řádku.

Tabulka s přidanými informacemi

Poté, co se ujistíte, že jsou všechny údaje přesné, klikněte vpravo dole na tlačítko Import účastníků.

3. Zkontrolujte úlohu s fotografií

Otevře se úloha Photo Job s automaticky vytvořenými skupinami včetně všech účastníků v každé skupině.

Foto úloha vytvořená pomocí importu CSV

Novou skupinu můžete přidat zadáním jejího názvu do pole Nová skupina v horní části a kliknutím na tlačítko Přidat.

V pravém sloupci se zobrazí všechny nabídky v rámci úlohy Photo Job. Ve výchozím nastavení se zobrazí nabídka Obecné, která umožňuje upravit nastavení úlohy Photo Job. Další podrobnosti naleznete v článku Obecné nabídky.

4. Fotografování

V den fotografování již budete mít zaregistrované všechny účastníky. Pro focení si nyní můžete vytisknout QR kódy s kontakty nebo si je vzít s sebou do chytrého telefonu.
Aby bylo možné automatické třídění, musíte nejprve pořídit fotografii ke QR kódu a poté k příslušnému účastníkovi.

Chcete-li si stáhnout QR kartu pro focení, klikněte na tlačítko QR kódy na pravé straně. Další informace naleznete v článku o QR kódech.

Po vyfotografování účastníka je třeba mu předat QR kartu, abyste mu po jejím vytvoření umožnili přístup do galerie.

5. Po dni fotografování

Po dni fotografování budete muset nahrát fotografii každého účastníka s QR kódem spolu s vybranými fotografiemi, které chcete sdílet nebo prodat. Další informace o dalších krocích a funkcích naleznete v článku Pracovní postup - průvodce krok za krokem.