Práce s fotografií - Průvodce pracovním postupem

Práce s fotografií - Průvodce pracovním postupem

Po vytvoření a konfiguraci úlohy Photo Job je třeba postupovat podle následujících kroků, aby byl zajištěn optimální pracovní postup:

1. Online registrace

Můžete aktivovat online registraci, aby se účastníci mohli před focením snadno zaregistrovat online. Tím se automaticky shromáždí všechny jejich kontaktní údaje. Více informací naleznete v článku Online registrace.

2. Vytiskněte kódy QR

Chcete-li využít výhod automatického třídění a vytvořit všechny galerie najednou jediným kliknutím, stáhněte a vytiskněte QR kódy. Získáte k nim přístup v aplikaci Photo Job kliknutím na tlačítko QR kódy v pravém sloupci. Další informace naleznete v článku Kódy QR.

3. Fotografování

Pokud účastníci ještě nejsou zaregistrováni, poskytněte jim QR kartu, ať už tištěnou, nebo digitální, aby se ke své galerii mohli dostat později naskenováním QR kódu nebo pomocí uvedeného odkazu. Nezapomeňte, že před focením je nutný souhlas účastníka nebo zákonného kontaktu. Neregistrovaní účastníci je proto budou muset podepsat. Prázdné QR karty obsahují formulář souhlasu, který musí každý účastník podepsat.
Na začátku focení nezapomeňte nejprve vyfotografovat každý QR kód a poté fotografie příslušné osoby, aby bylo zajištěno automatické třídění při nahrávání.

4. Nahrávání na

Jakmile jsou fotografie pořízeny, dalším krokem je jejich nahrání do jednotlivých skupin v rámci fotografické úlohy. Všimněte si, než když je v úloze Photo Job vytvořena skupina, automaticky se vytvoří prázdná galerie. K této galerii lze přistupovat dvěma způsoby:
1. Z nabídky Galerie: Zde jsou uvedeny všechny vaše galerie. Každá galerie skupiny je označena názvem úlohy Photo Job, za nímž následuje název skupiny.
2. Z nabídky Fotonávody: V nabídce Fotonávody se nachází galerie fotografií: Klepnutím na název skupiny nebo na ikonu klíče otevřete příslušnou prázdnou galerii.
Prázdná galerie

Chcete-li nahrát snímky, můžete buď kliknout na tlačítko + Přidat a Přidat snímky, kliknout na tlačítko Přidat snímky uprostřed galerie nebo tam fotografie přímo přetáhnout. Všimněte si, že pro využití automatického třídění musíte nejprve nahrát QR kód a poté fotografie spojené s tímto konkrétním QR kódem. Kódy QR jsou pro účely třídění detekovány automaticky a ve zveřejněné galerii nejsou pro koncové uživatele viditelné.
Všimněte si, že pokud již byl QR kód vygenerován pro společné galerie, zobrazí se karta s příslušnou prázdnou společnou galerií. Společné galerie, které již mají QR kód, lze také automaticky třídit tak, že nejprve nahrajete obrázek QR kódu a poté fotografie, které mají být do této společné galerie zařazeny.

Galerie s neuspořádanými fotografiemi

5. Třídění

Po nahrání obrázků si v levém horním rohu všimnete tlačítka Spustit automatické třídění. Kliknutím na něj se fotografie automaticky roztřídí do galerií pro každý vygenerovaný QR kód, přičemž v rámci každé galerie budou zahrnuty všechny fotografie pořízené po QR snímku.

Galerie s roztříděnými fotografiemi

Ruční přiřazení QR kódu

Pokud se QR kód nezjistí automaticky, můžete jej přiřadit ručně. Vyberte snímek, který chcete detekovat jako QR kód, a klikněte na tlačítko Přiřazení QR kódu k obrázku v pravém sloupci. Tím se zobrazí nabídka, do které můžete zadat QR kód, který má být přiřazen. Po zadání klikněte na tlačítko OK. QR kód bude nyní přiřazen k vybranému obrázku.

Neroztříděné obrázky

Pokud nebyl obrázek automaticky roztříděn, můžete jej do vytvořené galerie přidat ručně. Výběrem obrázku zobrazíte funkce v pravém sloupci. Klikněte na tlačítko Přesunout do a vyberte cílovou galerii, do které chcete obrázek umístit.

Funkce obrázku

6. Přehled úloh s fotografiemi

Po nahrání fotografií a vytvoření galerií doporučujeme zkontrolovat vzhled a obsah galerie, abyste se ujistili, že vše odpovídá požadavkům.
Přístup ke sdílenému odkazu každé galerie získáte kliknutím na tlačítko Otevřít v pravém horním rohu libovolné galerie uvedené ve skupinové galerii nebo v rámci jednotlivé galerie v pravém sloupci.

Styl a vzhled

Adresa Styl a vzhled všech galerií v rámci fotografické úlohy je nakonfigurována na stránce Nastavení fotografických úloh. Tu najdete v nabídce Obecné v dané fotografické úloze. Další informace naleznete v článku Obecná nabídka.

Nabídka fotografické úlohy

Úprava fotografií v galerii

Po vytvoření galerie máte možnost nahrát další fotografie, odstranit stávající nebo změnit jejich pořadí.
Přístup do galerie získáte kliknutím na tlačítko Upravit vpravo. V rámci galerie můžete přidávat další snímky výběrem tlačítka přidat vlevo nahoře.
Po výběru fotografie v rámci galerie se v pravém sloupci zobrazí různé možnosti, včetně Odstranit, Přesunout do nebo Kopírovat. Další informace naleznete v části Nastavení obrázků.

Přesun galerie

V rámci téže úlohy s fotografiemi je možné galerii přesunout z jedné skupiny do jiné. Chcete-li to provést, přejděte na galerii, kterou chcete přesunout. V pravém sloupci najdete tlačítko Přesun galerie. Kliknutím na něj zobrazíte nabídku se všemi skupinami, které již byly vytvořeny v rámci téže úlohy Photo Job. Vyberte cílovou skupinu, kterou chcete přesunout, a klikněte na tlačítko Přesun galerie.

Odstranění skupiny nebo galerie

Galerii nebo skupinu můžete odstranit kliknutím na adresu Nastavení fotografických úloh konkrétní galerie nebo skupiny, kterou chcete odstranit, a kliknutím na tlačítko koše v pravém horním rohu. Upozorňujeme, že tímto způsobem se trvale odstraní všechna nahraná data a po jejich odstranění je nelze obnovit.

7. Zveřejnit a prodat

Při nastavování fotografické úlohy máte možnost zadat datum zveřejnění a vybrat ceník pro všechny skupiny a galerie, které jsou s ní spojeny. Galerie v rámci úlohy Photo Job se automaticky zveřejní na základě nastaveného data a ceníku. Další informace naleznete v článku Úlohy s fotografiemi - nastavení a přehled.
Pokud je třeba tato nastavení upravit nebo nebyla původně nakonfigurována, můžete je změnit v sekci Nastavení fotografických úloh v rámci Obecné. Další informace naleznete v článku Obecná nabídka.
Galerie se automaticky přestanou publikovat k zadanému datu ukončení. Pokud je však chcete ručně zrušit, klikněte na tlačítko Ukončit publikování v pravém sloupci zveřejněné galerie.
Všimněte si, že se to bude týkat všech galerií v rámci úlohy Fotografie.

Nastavení jednotlivých galerií

Pokud chcete pro určitou galerii nebo skupinu provést individuální nastavení, můžete zděděná nastavení deaktivovat.
Přistupte k požadované skupině nebo galerii a klikněte na tlačítko Nastavení skupiny. Zrušením výběru tlačítka Zdědění nastavení úlohy s fotografiemi zobrazíte všechny možnosti. Vyberte požadovanou pro konkrétní galerii/skupinu a uložte změny. Všimněte si, že stránka Styl a vzhled je vždy zděděná z nadřazené úlohy Foto.

Zdědění nastavení úlohy Photo Job deaktivováno

8. Archivovat

Jakmile je úloha Photo Job dokončena a galerie již nejsou publikovány, můžete je archivovat kliknutím na Archiv. To znamená, že všechny galerie v rámci úlohy Photo Job již nebudou zákazníkům k dispozici. Všechny vytvořené skupiny a galerie však budou stále uloženy ve vašem účtu. Jejich archivaci můžete zrušit výběrem úlohy Photo Job a kliknutím na tlačítko Znovu aktivovat v pravém sloupci.