Foto práce - Obecné menu

Foto práce - Obecné menu

Toto je výchozí nabídka, která se zobrazí při přístupu k úloze Photo Job. Poskytuje všechny informace související s fotografickou úlohou pro rychlý přehled a také nástroje pro přizpůsobení.

Obecná nabídka Photo Job

Nástroje pro přizpůsobení se zobrazují jako:
Na­sta­vení, tato část obsahuje:
- Nastavení fotografických úloh: Obsahuje všechna nastavení pro sdílení, prodej a vzhled.
- Nastavení online registrace: Správa nástrojů pro online registraci. Další informace naleznete v článku Online registrace.
Funkce, kterou tato část obsahuje:
- Archiv: Archivujte fotografickou úlohu, jakmile je vše dokončeno. Další informace naleznete v části Archivace.

Nastavení fotografických úloh

Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí nabídka se dvěma kartami. Výchozí karta, Nastavení fotografických úloh, zobrazuje informace zadané při vytváření úlohy. Podle potřeby lze přidávat změny a další informace. Další informace naleznete v článku Průvodce fotografickou úlohou - pracovní postup.

Obecná nabídka fotografické úlohy

Kliknutím na Zobrazit více, se zobrazí další nástroje pro přizpůsobení:
První uživatel přidělí heslo: Umožňuje prvnímu uživateli nastavit heslo galerie při přihlášení.
Filtrování produktů podle poměru stran obrazu: Umožňuje zákazníkům objednávat pouze produkty, které odpovídají poměru stran obrázku.
Povolení úprav/ořezávání obrázků: Umožňuje zákazníkům oříznout a změnit velikost objednaného obrázku na základě formátu vybraného fotografického produktu.
Vyměňte obrázky před objednáním: Umožňuje nahrát finální soubory po zadání objednávky a před jejím odesláním do výroby. Další informace naleznete v článku Blokování objednávek a nahrazování obrázků.
Po dokončení nezapomeňte kliknout na Pokračovat

Další nastavení fotografických zakázek

Styl a vzhled

Kliknutím na záložku v horní části nabídky Nastavení fotografických úloh se k ní dostanete. Všimněte si, že změny zde provedené ovlivní všechny galerie a skupiny v rámci úlohy Photo Job. Mezi možnosti, které lze přizpůsobit, patří např:
Nastavení stylu a vzhledu

Režim zobrazení: Vyberte režim zobrazení pro všechny galerie.
Režim zobrazení pro mobilní zařízení: Výběr režimu zobrazení pro mobilní zařízení.
Vzhled: Zvolte si vzhled Tmavý nebo Světlý pro své galerie.
Vodoznak: Aktivujte vodoznak, který se bude zobrazovat nad fotografiemi v galeriích. Další informace naleznete v článku Vodoznak.
Připomínky: Povolte komentáře u galerií pro přímou zpětnou vazbu od zákazníků. Další informace naleznete v článku Komentáře.
Galerie zpětné vazby: Umožněte uživatelům hodnotit fotografie pomocí barevné stupnice a poskytovat zpětnou vazbu. Další informace naleznete v článku Zpětná vazba galerie.
Po provedení změn nezapomeňte kliknout na Pokračovat.

Obecná nabídka Skupiny a galerie

Všimněte si, že obecná nabídka Skupiny a galerie se mírně liší od obecné nabídky Fotografické úlohy. Obsahuje méně možností, protože většina z nich je zděděna z nadřazené nabídky Photo Job. Tyto nabídky poskytují informace o jednotlivých skupinách nebo galeriích pro rychlý přehled.

Obecná nabídka skupiny

Kliknutím na tlačítko Nastavení skupiny jednotlivé skupiny se zobrazí nabídka s aktivovanou možností Zdědění nastavení úlohy s fotografiemi. Deaktivace této možnosti umožňuje přizpůsobení konkrétních nastavení pro danou galerii nebo skupinu. Všimněte si, že po deaktivaci této možnosti se veškeré změny provedené v úloze Fotografie nebudou dědit.

Nastavení úlohy Photo Job se nezdědí

Po provedení jakýchkoli změn nezapomeňte kliknout na Pokračovat.