Online registrace

Online registrace

Tato možnost zjednodušuje vytváření kontaktů/účastníků prostřednictvím uživatelsky přívětivého online registračního formuláře. Tuto možnost můžete zvolit při nastavování fotografické úlohy a kliknout na tlačítko Pokračovat.

Výběr online fotografické úlohy

1. Vytvořit skupiny

Zobrazí se nabídka pro vytvoření skupin (např. tříd). Do pole Název skupiny zadejte názvy skupin. Chcete-li přidat další skupiny, klikněte na tlačítko Přidat, čímž se vygeneruje další pole Název skupiny. Skupiny lze odstranit výběrem ikony koše. Pro vytvoření úlohy Photo Job je nutná alespoň jedna skupina. Po dokončení klikněte na tlačítko Pokračovat.

Vytvoření skupiny

2. Konfigurace online registrace

Dále nakonfigurujte nastavení online registrace následujícím způsobem:
Termín online registrace: Nastavte termín pro registraci.
Otevřít registrační stránku: Otevřete stránku registrace pro kontrolu.
Kopírovat registrační odkaz: Zkopírujte odkaz na registrační stránku pro distribuci nebo přezkoumání.

Nastavení pro online registraci

Volitelně můžete vytvořit informační list k propagaci dne fotografování. Ten bude obsahovat QR pro snadný přístup účastníků k registraci a také odkaz. Bude také obsahovat osobní informace o vás, které jsou již ve vašem profilu. Můžete si jej také přizpůsobit:
Titul: Název vašeho focení.
Popis: Můžete uvést důležité údaje, například datum akce.
Stáhnout (PDF): Stáhněte si informační list k registraci, který můžete vytisknout a distribuovat.

Informační list ve formátu PDF

Typ fotografií: Zaškrtnutím příslušného políčka můžete účastníkům umožnit výběr různých typů fotografií. Každý účastník se tak může před focením rozhodnout, jaký druh fotografií by měl být pořízen.

Po dokončení nastavení klikněte na Pokračovat.

3. Zaškrtněte políčko Úloha s fotografiemi

Nabídka školní fotografické úlohy

Vytvořená nabídka Photo Job se otevře podle nastavení. Pokud chcete, můžete vytvořit novou skupinu zadáním názvu do pole Nová skupina v horní části a kliknutím na tlačítko Přidat. V pravém sloupci v nabídce Obecné můžete změnit nastavení fotopráce. Další informace naleznete v článku Obecná nabídka.

4. Registrace

Účastníci se musí na focení zaregistrovat před dnem focení. Je třeba zajistit, aby měli přístup k online odkazu pro registraci. Ten naleznete v rámci stránky Nastavení fotografických úloh.
Na registrační stránce budou shromažďovány osobní údaje o každém kontaktu, jako je jméno, e-mail a telefon. Poté budou muset zadat jméno účastníka a vybrat skupinu nebo třídu, do které patří. Každý kontakt může mít více než jednoho účastníka kliknutím na tlačítko Přidat dalšího účastníka. To může být velmi užitečné například pro školní focení, kdy mohou rodiče v případě potřeby zaregistrovat více než jedno dítě. Každý účastník musí v nastavení vybrat typ aktivovaných fotografií, například skupinové fotografie.

Registrace

Součástí online registrace je dohoda o ochraně soukromí a osobních údajů, se kterou musí kontaktní osoby před registrací souhlasit. Po dokončení je třeba, aby klikli na tlačítko Registrovat nyní. Zobrazí se potvrzovací zpráva, která kontakt informuje, že registrace proběhla úspěšně a že bude informován, až budou snímky k dispozici.

Potvrzení registrace

Kontakt se automaticky vytvoří a zpřístupní v aplikaci Photo Job s příslušnou skupinou. Kontakty vytvořené ve Photo Job jsou přístupné po kliknutí na tlačítko Zákazník v pravém menu. Další informace naleznete v článku Zákaznická nabídka.

Registrované účastníky zpřístupníte kliknutím na tlačítko Účastníci. Další informace naleznete v článku Účastníci v nabídce.

Zveřejněná fotozakázka s kontakty

5. Den fotografování

V den focení již budete mít k dispozici registraci všech účastníků. Pro každého účastníka je již vytvořena individuální galerie. Pro focení si nyní můžete vytisknout QR kódy nebo si je vzít s sebou do chytrého telefonu a vyfotografovat nejprve QR kód a poté příslušného účastníka. Po focení můžete nahrát všechny fotografie včetně QR kódů a ty se automaticky roztřídí do správných galerií.
Chcete-li stáhnout kartu QR pro focení, klikněte na tlačítko QR kódy na pravé straně. Další informace naleznete v článku o nabídce QR kódů.

6. Po dni fotografování

Po skončení dne fotografování stačí nahrát fotografie s QR kódy jednotlivých účastníků spolu s vybranými fotografiemi, které chcete sdílet/prodávat. Další informace o dalších krocích a funkcích naleznete v článku Pracovní postup - průvodce krok za krokem.