Nastavení sdílení

Nastavení sdílení

V této nabídce najdete nástroje pro sdílení obrázků a galerií se svými kontakty a klienty. Tuto možnost je také nutné aktivovat, pokud chcete své snímky prodávat. Při prvním kliknutí na možnost Nastavení sdílení se zobrazí obrazovka s výzvou k aktivaci sdílení.

Aktivace sdílení

Po aktivaci se zobrazí různé možnosti, které vám umožní přizpůsobit způsob sdílení vaší galerie. Zde se zobrazí vytvořený sdílený odkaz, který vede do vaší galerie. Tento odkaz můžete zkopírovat a vložit ručně nebo jednoduše kliknutím na tlačítko Otevřít otevřít sdílený odkaz na vaši galerii. Tímto způsobem uvidíte, jak uživatelé galerii uvidí.

Nabídka sdílené galerie

K dispozici jsou další možnosti nastavení způsobu sdílení vaší galerie. Uvidíte, že název napsaný v nastavení galerie byl zkopírován jako výchozí název sdíleného odkazu vaší galerie. Pokud chcete, můžete název přepsat tak, aby se zobrazoval ve sdíleném odkazu jako název vaší galerie. Kromě toho můžete přepsat i popis galerie, pokud si to přejete.

Přepsat popis galerie

Pokud jste dříve povolili jazyky ve svém Prodeji, můžete zde kliknutím na tlačítko Přeložit přidat přeložený název a popis sdíleného odkazu galerie. Zobrazí se povolené jazyky, které můžete doplnit.

Překlady

Nakonec můžete aktivovat možnost zveřejnění galerie na své profilové stránce. Tímto způsobem budou moci uživatelé kromě přístupu ke galerii prostřednictvím sdíleného odkazu navštívit galerii také prostřednictvím vaší profilové stránky spolu s dalšími galeriemi, které jste tam zveřejnili.

Zveřejnění na profilové stránce

Zabezpečení heslem

Pokud chcete, můžete galerii chránit heslem. Takto k ní budou mít přístup pouze uživatelé, kteří znají heslo. Heslo pro přístup do galerie musíte uživatelům sdělit manuálně.

Zabezpečení heslem

Můžete také aktivovat možnost Vyžadovat registraci. Ta bude vyžadovat, aby se uživatel přistupující ke sdílenému odkazu zaregistroval.

Vyžadovat registraci

Jakmile se uživatel do galerie zaregistruje, bude uveden v informační nabídce galerie.

Uživatel je uveden v galerii

A pokud je uživatel nový, bude přidán do kontaktů.

Uživatel v kontaktech

Uvidíte, že pokud je aktivní možnost Vyžadovat registraci, zobrazí se možnost První uživatel přiděluje heslo. Tuto možnost můžete povolit, což znamená, že první uživatel, který se přihlásí do této galerie, nastaví heslo pro galerii.

Odeslat sdílený odkaz kontaktům

Pod položkou Sdílený odkaz najdete různé možnosti odeslání a sdílení galerie s uživateli. Můžete zkopírovat sdílený odkaz a odeslat jej uživatelům podle vlastního výběru prostřednictvím preferované metody nebo platformy. Kliknutím na možnost Odeslat e-mailem odešlete odkaz e-mailem. Automaticky se otevře výchozí software, který jste v zařízení vybrali pro odesílání e-mailů. Nebo můžete sdílený odkaz odeslat e-mailem svým kontaktům přímo z fotoportálu kliknutím na možnost Sdílet s kontakty.

Možnosti sdílení odkazu

Po výběru této možnosti se zobrazí kontakty a skupiny kontaktů, které jste dříve přidali. Můžete vybrat ty, kterým chcete sdílený odkaz odeslat. Pokud chcete, můžete zde přidat další kontakty kliknutím na tlačítko Přidat.

Výběr kontaktů

Jakmile vyberete kontakty, kterým bude zaslán e-mail se sdíleným odkazem na vaši galerii, je třeba kliknout na tlačítko Pokračovat. Zobrazí se nové okno, kde můžete napsat text, který bude doprovázet sdílený odkaz. Pokud jste již v aplikaci Prodej vytvořili šablony e-mailů, můžete jednu z nich vybrat z dostupné rozbalovací nabídky. Všimnete si také, že dříve vybrané kontakty jsou již zahrnuty. Až budete hotovi, klikněte na tlačítko Odeslat zprávu a tyto kontakty obdrží zprávu napsanou vedle sdíleného odkazu vaší galerie.

Odeslání zprávy

Jakmile nakonfigurujete nastavení sdílení galerie, klikněte na Uložit. Uvidíte, že se stav vaší galerie změnil.

Stav galerie

Sdílení jednoho obrázku

Kromě sdílení odkazu na galerii můžete v rámci galerie sdílet také odkaz na jednotlivý obrázek. To provedete tak, že přejdete do nabídky Galerie a otevřete galerii obsahující obrázek, který chcete sdílet. Výběrem obrázku zobrazíte pravé menu s nástroji a informacemi o vybrané fotografii. Pod nadpisem Funkce se nachází tlačítko Kopírovat odkaz na obrázek. Kliknutím na toto tlačítko zkopírujete odkaz na daný obrázek, který pak můžete vložit kamkoli, kde jej chcete sdílet.
Pro úspěšné sdílení odkazu na obrázek se ujistěte, že galerie obsahující obrázek byla již dříve sdílena.

Tlačítko Kopírovat odkaz na obrázek

Pokud je v galerii aktivována možnost Povolit objednávání, umožní sdílený odkaz na obrázek uživatelům objednat daný obrázek podle souvisejícího ceníku.