Nastavení galerie

Nastavení galerie

V této nabídce můžete nastavit prezentaci galerie.

Nabídka Nastavení galerie

Nejprve najdete Základní nastavení, kde můžete změnit název, přidat popis s přizpůsobenými styly, jako je tučné písmo, podtržení, kurzíva, čísla a odrážky, a vybrat typ fotografie pro vaši galerii. Upozorňujeme, že tyto údaje jsou určeny pro interní použití. Ve výchozím nastavení se zkopírují jako Název a Popis sdíleného odkazu, ale tyto informace můžete ve sdíleném odkazu přepsat v menu Nastavení sdílení.
Níže najdete různá nastavení pro vaši galerii. Máte možnost zobrazit obrázek jako záhlaví galerie, které bude viditelné v horní části sdíleného odkazu galerie.

Galerie

Pokud chcete, můžete aktivovat možnost používat tento obrázek v záhlaví výhradně pro tuto funkci a nezobrazovat jej uvnitř galerie.

Možnost Zobrazit titulní obrázek

Fotografie uvnitř galerie mohou obsahovat titulek a popis. Lze je přidat při výběru fotografie v pravém sloupci. Tuto možnost můžete aktivovat, aby se název a popis fotografie zobrazovaly ve sdílené galerii.

Možnost zobrazení názvu fotografie v galerii

V této části můžete také aktivovat funkce Vodoznak, Komentáře a Tlačítko Zobrazit zpětnou vazbu. Podrobnější informace o těchto možnostech naleznete v příslušném obsahu.
Po těchto možnostech následují nástroje pro úpravu vzhledu galerie.

Možnosti zobrazení

Máte dokonce možnost samostatně zvolit režim zobrazení na mobilních zařízeních.

Mobilní zobrazení

Po dokončení konfigurace nastavení galerie klikněte na tlačítko Uložit.

Nastavení obrázků

Po výběru fotografie v galerii se zobrazí pravý sloupec s informacemi a funkcemi týkajícími se dané fotografie, a to následovně:

Pravý sloupec galerie

Obecné informace: V horní části sloupce se zobrazí datum vytvoření, velikost souboru, rozměry a informace o poslední objednávce. Název souboru fotografie můžete změnit kliknutím na ikonu klíče.
Komerční statistiky: V tomto sloupci se zobrazí fotografie, která má být použita v obchodě: Zobrazí informace o počtu zakoupených fotografií a příjmech (pokud jsou k dispozici) spolu se zobrazením konkrétní fotografie.
Komentáře: Otevřete okno s komentáři, kde si můžete prohlédnout stávající komentáře a přidat nové. Nastavení galerie musí komentáře povolovat a galerie musí být sdílená, aby mohli komentáře přidávat i ostatní uživatelé.
Kopírovat: Toto tlačítko umožňuje duplikovat vybranou fotografii v jiné již vytvořené galerii nebo dílčí galerii.
Přesunout do: Tato funkce slouží k přesunutí vybraného snímku do jiné již vytvořené galerie nebo dílčí galerie a jeho odstranění z aktuální galerie.
Kopírovat odkaz na obrázek: Kliknutím na toto tlačítko zkopírujete sdílený odkaz na danou fotografii, který pak můžete podle potřeby vložit a sdílet. Všimněte si, že galerie musí sdílení umožňovat, aby tento odkaz fungoval.
Vytvořit titulek: Pomocí této možnosti můžete vytvořit tisknutelnou QR kartu, která po naskenování bude odkazovat na konkrétní fotografii. Všimněte si, že aby tato funkce fungovala, musí být povoleno nastavení sdílení. Pokud je navíc galerie nastavena na prodej, lze podle nastavené konfigurace fotografii přímo zpřístupnit ke koupi naskenováním.
Odstranit: V případě, že je fotografie na fotografii, která se nachází v seznamu, je možné ji odstranit: Tím se fotografie odstraní z galerie.
Prodejní ceník: Ve výchozím nastavení je zaškrtnuta možnost Použít ceník z galerie. To znamená, že pokud je galerie nakonfigurována pro prodej, fotografie zdědí ceník galerie. Pomocí tohoto pole však můžete vybrat alternativní ceník pro konkrétní fotografii.
Název: Toto pole umožňuje přidělit fotografii název.
Popis: V tomto poli můžete zadat popis fotografie: Do tohoto pole můžete zadat popis fotografie.
Po dokončení nezapomeňte kliknout na tlačítko Uložit změny.

Konfigurace hlavního obrázku galerie

V rámci galerie uvidíte, že v pravém sloupci je předem vybraný obrázek. Tento obrázek bude ve výchozím nastavení fungovat jako záhlaví galerie po jejím sdílení.

Hlavní obrázek galerie

Kliknutím na možnost Změnit hlavní obrázek můžete vybrat jiný obrázek. Zobrazí se okno, ve kterém můžete vybrat jiný obrázek z galerie nebo se rozhodnout nahrát jiný obrázek, který bude fungovat jako hlavní obrázek galerie.

Možnosti fotografie hlavního obrázku

Hlavní obrázek galerie můžete také upravit kliknutím na tlačítko Upravit obrázek.

Upravit hlavní obrázek galerie

Pokud je vaše galerie již sdílená a otevřete sdílený odkaz, zobrazí se hlavní obrázek galerie fungující jako záhlaví galerie.

Galerie s hlavním obrázkem

Pokud chcete, máte možnost záhlaví galerie odstranit. Chcete-li to provést, musíte otevřít nastavení galerie a deaktivovat možnost Zobrazit hlavní obrázek. V nastavení galerie můžete také aktivovat možnost Hlavní obrázek pouze jako záhlaví, takže hlavní obrázek bude fungovat pouze jako záhlaví vaší galerie.

Možnost Hlavní obrázek pouze jako záhlaví